Cho em hỏi file lang có đuôi là .bytes thì dùng phần mềm gì để Việt hóa với ạ. Em cảm ơn.

Xem các chủ đề tương tự: