mình xài ip 6s vẫn giữ iOS 11.2 không dám nâng vì sợ giảm hiệu suất máy