Hiện giờ còn hạ cấp cho ip4 xuống 6. hoặc thấp hơn được ko vậy ae