Con này em đã thay cum mic & camera trước là ok, lâu rồi quên ko lên thông báo cho các biết. Giờ chuẩn bị lên iphone X rồi