Có cách nào tải ios 6 bằng máy tính rồi chép vào iphone không bạn?
4s minh bị hư wifi.