Như Tiêu Đề :

- Khi Mình Xóa Cái Ứng Dụng IGameGuardian Trên Cydia . Ra Ngoài Màn Hình Chính Nó Vẫn Còn Nguyên . Roài Mình Vào Cydia Down Lại Xong Xóa Đi . Rs Lại Cái Thì Bay Hết Icon Luôn

- Có Cách Nào Fix Ngoài Restore Máy Không

- XIn Chân Thành Cảm Ơn !!!

Xem các chủ đề tương tự: