Việc đầu tiên iOS 10 / 10.1.1 jailbreak - Áp Lục được phát hành bởi Luca Todesco trong vài ngày trước. Jailbreak vẫn còn ở dạng beta, nhưng người dân đã jailbroken thiết bị iOS 10 của họ với Yalu Jailbreak. Vì vậy, ở đây tôi muốn giới thiệu tương thích và thử nghiệm Cydia Apps & Tweaks với iOS 10 - 10.1.1 jailbreak.


Chú thích:

* Áp Lục jailbreak cho iOS 10 vẫn là không đủ ổn định. Vì vậy, bạn phải duy trì biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro trước khi jailbreak.
* Nếu bạn quan tâm đến các plugin này, bạn có thể tải chúng vào Cydia. Bạn cần phải thêm những nguồn vào Cydia đầu tiên.

tinh chỉnh mới:

CCLowPower
CCRecord
Cream2( http://forum.3u.com/topic/Cream2--Make-iDevice---s-Control-Center-More-Colorful-11-5200)


Creamless
CustomCarrier
ForceInPicture
NoWallpaperGray
StatusFolder
QuickShuffleRepeat (http://3utools.blogspot.jp/2017/01/some-compatible-cydia-apps-tweaks-for.html )

Bạn có thể tham gia nhóm Facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/groups/3uTools/

Xem các chủ đề tương tự: