Mình sài iPhone 5S
mình sử dụng Mail gốc và cả Outlook thử Test lấy Mail khác gửi qua thì nó không hiện thông báo đẩy gì hết. Khi Reboot hoặc khởi động lại nó mới thông báo. Câu hỏi đặt ra anh em nào biết cách để nó Thông báo ngay khi có Mail mới như Tin nhắn không xin làm ơn chỉ giúp mình với. Mặc dù mình đã Enable hết Thông báo cho nó rồi mà chán thiệt chứ

Xem các chủ đề tương tự: