Hiện tại mình có con 6s nhà mạng sprint .Dùng club 8.0 ghép sim .Nhưng ghép sim mobi vina viettel đều văng active .Phiên bản 10.2 .Ai biết chỉ mình tý . Thank all

Xem các chủ đề tương tự: