Con iphone 5s của mình bị treo táo. sau đó mình restore tren may tính thì nó báo lỗi 4016. Giờ phải làm sao đây các bạn. Mong các bạn giúp. Thanks

Xem các chủ đề tương tự: