Thường thì khi người ta đăng ký 1 cái gì đó luôn đọc & tìm hiểu các điều luật & luôn phải thực hiện đầy đủ các thao tác bảo mật 2 tầng ( nếu có ) của 1 phần mềm nào đó để tránh bị người xấu tìm kiếm thông tin tài khoản