Bác nào giúp đỡ em qua cửa này thế nào với. Không biết cách nào điều khiển cái gương để mở cái cửa ở chính giữa và cái cửa bên tay trái nữa.
Ðính Kèm 3640
Ðính Kèm 3641
Ðính Kèm 3642