Quote Nguyên văn bởi A.L.O.N.E Winter Xem bài viết
Ko cậu, Karaoke Now của Hongarden, bên đây chơi lâu có bạn bè rồi
Bản thân mình sài thằng iKara thấy cũng quá hay rùi
sài thêm cái Adguard Pro là hết sạch quảng cáo quảng chồn