Cho mình hỏi lỗi này là lỗi gì?Không giống Iclound
Mình search cả ngày mà tìm chẳng ra.Ai biết chỉ cách khắc phục với

Xem các chủ đề tương tự: