Sau một vòng lượn lờ facebook e có biết được một cái app khá là thú vị. Tìm hiểu mới biết đây là app của người Việt mình sáng tạo ra. E đã thử dùng và thấy khá ok. Đa số mọi người dùng trên app đều có thể dễ dàng hỏi đáp giao lươ với nhau qua video. Được cái chất lượng người dùng khá là ok toàn là lập trình viên, doanh nhân, mấy ông bà chuyên gia trong nhiều lĩnh vực,....
Thấy khá là hay nên share cho mọi người dùng thử
Vì là hàng Việt Nam mà tội gì không thử nhỉ )

Xem các chủ đề tương tự: