Tình hình là thằng e nó cho mình con iphone 5c A1532 ( sài đồng thời GSM & CDMA, tức là bỏ sim vô nó sẽ ưu tiên nhà mạng CDMA trước, sau đó là GMS sau ) bò sim vitteo vô sóng gió bình thường như quốc tế. kẹt 1 vấn đề là kích hoạt imessenger và facetime lại không được, không biết trên diễn đàn ai từng bỏ sim ghép thần thánh vô kích hoạt IM, FT xong tháo ra chưa chỉ mình cái, đang định đi mua cái sim ghép về test mà đang làm biếng.

Xem các chủ đề tương tự: