TIỆN ÍCH
- Kết nối Wifi nhanh trên màn hình springterboar or app.
- Không cần vào cài đặt để kết nối.
- Vào cydia.
Download :QuickWifi.
Support ios:8,9,10
Note: kết hợp voi activator or Quickdo.


clip..
https://www.facebook.com/13347978865...9311645138599/

20664693_1349311708471926_1420444907043382673_n.jpg20728110_1349311725138591_8292515483598023793_n.jpg20767992_1349311731805257_5806419514748287549_n.jpg20664977_1349311748471922_4719235194165550749_n.jpg

Xem các chủ đề tương tự: