đã có jb 8.4.1 nhé mn ip5 vá 4s qua mà chạy nhé
http://heaveniphone.com/threads/3026...od-32-bit.html