Hóng !! con 4s của e cứ OTA lên 6.1.3 thì update đc 1 đoạn nó tự văng về 9.3.5