CHÀO MỌI NGƯỜi,mình có 3 máy iphone sử dụng chung 1 tài khoản .2 máy nhận dc hết ,riêng máy thứ 3 khi đăng nhập thì chỉ thông báo sẽ có số code hiện trên 2 máy còn lại nhưng không hiện lên khung nhập mã code ( 6 số code) .2 máy kia có nhận được mã code
làm thế nào để mình có thể nhập 1 tài khoản icloud,appstore,imessenger,facetime...cho 3 máy
cám ơn mọi người

Xem các chủ đề tương tự: