Chuyện là mình đang dùng bản Free để khắc phục tải App chậm do đứt cáp. Thấy hiệu quả rõ rệt nên định mua bản Pro.
muốn mua bản Pro để phòng trường hợp cái AAG lại die mà không biết ngon không sợ mất tiền oan
VPN Master Pro - Unlimited & Secure VPN Proxy by ALL Connected Co.,Ltd
https://itunes.apple.com/us/app/vpn-...035355817?mt=8

Xem các chủ đề tương tự: