Chào mọi người !
vào thẳng vấn đề luôn

Kể từ phiên bản Adguard 1.3.0 thì nhà phát triển ứng dụng này đã bị Apple tuýt còi không cho chặn in-app bằng System-wide ở App khác nữa. Mình lấy ví dụ những App (bản thường) hay có Ads Pop-up hoặc Images Ads trong App, ở phiên bản 1.2.1 thì Adguard vẫn còn chặn tốt, cho nên hầu như không cần mua in-app Remove Ads của nhà phát triển ứng dụng đó ! Và hiển nhiên hành động bạo râm này làm thiệt hại doanh thu của những nhà phát triển ứng dụng khác (đạp đổ chén cơm của họ)
gần đây Apple đã từ chối bản cập nhật của Adguard với lí do: nhà phát triển vi phạm chính sách Appstore là Adguard đã chặn Ads trong App của nhà phát triển ứng dụng khác mà không phải là chỉ chặn trên Safari. Vì thế nếu không biết thì tất cả dường như người dùng cảm thấy đã phí $2.99 mua Adguard
nhưng may thay Adguard vẫn có cách lách luật có lợi cho phía người dùng

- Nếu ai đã mua bản Adguard Pro thì hãy thêm DNS này vào (System-wide trước đây dùng để chặn in-app Ads)

* Điểm mạnh của bản cập nhật 1.3.1 là:
- Tốc độ kết nối VPN nhanh vì không phải khởi động lại VPN lâu như những phiên bản trước.
- Có thể thêm thủ công DNS chặn quảng cáo.
- Thêm Widget ở Notification giúp có thể truy cập nhanh vào Adguard Pro để ON/OFF Status

* Vào Adguard Pro -> PRO -> DNS Settings -> Add Custom... -> và thêm DNS sau:

Name: Adguard Default
Description: blocks ads, trackers and phishing websites
IP ADDRESSES
176.103.130.130
176.103.130.131


Sau khi thêm xong thì Click vào nó và Enable nó lên thưởng thức ! Có thể tải thử 1 App khác chứa đầy Ads để Test

Xem các chủ đề tương tự: