Ước mơ ! $45 nữa, thích nhất cái Turbo tải Video, Halide chụp ảnh RAW tốt hơn Procam 4