như tiêu đề mik muốn chép 1 file save game vào 1 game trog ip (ios 10), nhưng ko thể đc vì yêu cầu fai ios 8.3 trở lại mới đc, mik dùg ifunbox, ai có cách nào khác mong chỉ giúp ạk ?!?

Xem các chủ đề tương tự: