như tiêu đề, mik tải fifa 15 về rồi nhưng vào thì bị văng ạk, có ai giúp khắc phục tình trạng này ko ajk, mik dufg ios 10.3.3

Xem các chủ đề tương tự: