Bạn nào chưa biết thì xem video hướng dẫn nhé, rất đơn giản, không cần phải jailbreak.

Xem các chủ đề tương tự: