Ai hướng dẫn em xử lý mấy app mà nó bắt nạp tiền (subscribe) theo kiểu 3,6,9 tháng tới 1 năm được không ạ. Kiểu như app ChineseSkill ấy ạ

Xem các chủ đề tương tự: