Mình vừa restore lại iphone X,mà quên mất pass encrypt file backup,mình có rất nhiều dữ liệu quan trọng trong file backup đó,có cách nào decrypt không ạ

Xem các chủ đề tương tự: