Xin chào các bác. em là mem mới. Như title em mới đổi máy. Đã copy đầy đủ ảnh từ máy tính vào cuộn camera Iphone ( Ios 11.2.1). Vấn đề ở đây là nó không theo một thứ tự ngày tháng năm nào cả. sắp xếp lôn sộn. Em rất bực mình và đã google mỏi mắt. Nhưng chưa có ai viết về câu hỏi này của em. Rât mong các bác cao thủ chỉ giúp em mẹo. Để ảnh nó săp xếp theo tự thời gian. Thank các bác rât nhiều.

Xem các chủ đề tương tự: