Mình hạ duoc xuống 8.4.1 và jaibreak xong rồi nhưng k kích hoạt được imessage và facetime, nút imessage k gạt dduoc sang on, ai giúp với