Cho mình hỏi iOS 10 đã jailbreak có tweak nào quay màn hình ngoài CCRecord k ạ?
Tweak CCRecord bị lỗi âm thanh lệch video.

Xem các chủ đề tương tự: