Ip4s thấy xuống được 6.1.3, có điều không thể restore được, iphone chạy đến màn quả táo là đứng luôn, không chạy thêm gì cả. Chán, toàn ảo không à