Ngon quá nhỉ, jai được ios 11 rồi
Vẫn thích jai vọc vạch mới sướng