Mỗi ứng dụng khi cài trên iPhone/iPad đều nằm trong một thư mục, và nó được đặt tên bằng dãy ký tự như trong hình.

28741623_753481851515494_1349579567_n.jpg

Nhưng dãy này ngẫu nhiên, mỗi lần cài đặt là một dãy khác , xóa đi cài lại thì lại là một dãy khác.

Cho em hỏi là làm sao get được dãy này khi thiết bị chưa jailbreak?
Bác nào rành lập trình cho e biết đi ạ.


Xem các chủ đề tương tự: