Chào các bạn, mình đăng nhập wechat trên điện thoại iphone mới đúng với số điện thoại và password nhưng wechat yêu cầu scan QR code hoặc nhận tin nhắn mã code nhưng mình đã không sử dụng số điện thoại đó đã lâu, điện thoại cũ thì đã mất; Mình có lưu qr code dạng hình ảnh trên pc. Giờ mình phải làm gì để sử dụng hình ảnh qr code đó để đăng nhập trên iphone hay trên PC? Cam ơn các bạn hướng dẫn nhé

Xem các chủ đề tương tự: