Chào Các Anh,

Làm sao mình có thể xem đời ipad của mình qua mã máy các anh, em có 2 mã anh nào biết giúp em

Em cảm ơn

MRM22ZA/A
MR6N2ZA/A

Xem các chủ đề tương tự: