Em đang dùng 1 con lock AU 6s bây giờ nhà mạng còn hỗ trợ unlock không các bác nhỉ?

Xem các chủ đề tương tự: