Các bác cho em xin tên app nào giới hạn thời gian cuộc gọi cho iOS 11 chưa jailbreak và cả đã jailbreak.
App trả phí cũng được.
Thanks!

Xem các chủ đề tương tự: