Mình vừa mua 7+, mình hay chỉnh đồng hồ đi sớm 10’, trước xài 6+ k sao nhưng giờ có lỗi là mỗi lần khởi động lại máy là đồng hồ nó lại đưa về mặc định đúng thời gian chứ k sớm hơn 10’ nữa. (Đã tắt chế độ tự động cập nhật giờ và chỉnh vùng là HCM rồi nhưng vẫn k thay đổi)

Xem các chủ đề tương tự: