Cydia của e bị lỗi load nguồn ko làm mới dc cydia.bac nào biet cách fix ko chỉ e với
ip 7plus ios 10.3.3 jb bằng meridian

Xem các chủ đề tương tự: