dear các bác,
mình sd mac mini 2012, macos hightserria 10.13.
mình đăng nhập vào user thì các phím sau ko bấm được " 7,8,9, u,io, j,k,l, m và dấu ," Nhưng mình chuyển sang đăng nhập dạng khách thì bang phím sử dụng các phím trên bình thường.
mong các bác chỉ cách khắc phục.
cám ơn.

Xem các chủ đề tương tự: