sao máy cua minh 5.0.1 Quickdo nó cứ báo active hoài hà.ID 83F9EA27DB.