Không phải là nhầm backup. Mà là vì bạn backup bằng itune. Ios6 khác với 5x trở xuống. Nên khi backup lại mất là đúng. Bạn phảo backup danh bạ riêng. Những thứ khác riêng.