chủ thớt ơi nếu fw 5.0.1 tải về có file là .zip thì làm sao để ra file .ipsw ????