Chỉ cần giá cả rẻ hơn làm phần cứng là được, hy vọng sẽ tung chăn trong tháng 12.