mình có nge nói cài .ipa bằng intall0us ma ko cần có wifi.chỉ cần có file .ipa rồi cho zo đường dẫn la cài.ai biết xin chỉ giáo

Xem các chủ đề tương tự: