Báo cáo giám sát môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


Dịch vụ tư vấn môi trường, báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép khai thác nước dưới đất

Công ty chúng tôi chuyên nhận tư vấn môi trường Đảm bảo – Chính xác - Nhanh chóng - CHI PHÍ THẤP NHẤT.

LĨNH VỰC TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG


1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
2. Sổ chủ nguồn thải

3. Cam kết bảo vệ môi trường.

4. Đánh giá tác động môi trường.

5. Giấy phép khai thác nước dưới đất.

6. Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.

7. Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.

8. Tư vấn thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán.

9. Giấy phép xả thải.

10. Giấy phép đấu nối vào hệ thống cống thoát nước.
11. Tư vấn khoa học Công nghệ và thiết bị môi trường.
12. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường.

2. XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP, KHÍ THẢI


13. Thi công, lắp đặt và vận hành các dự án xử lý nước thải, nước cấp, khí thải,....
14. Cải tạo, bảo trì và thay thế các dự án xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, ...
15. Chuyển giao công nghệ môi trường, đào tạo vận hành xử lý nước thải, nước cấp và khí thải.
16. Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.

3. DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG


17. Đo đạc chất lượng không khí xung quanh và khu vực sản xuất,
18. Đo đạc màu khí thải lò hơi, lò đốt, hơi hóa chất và dung môi hữu cơ;
19. Phân tích chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước thải, phân tích mẫu đất, bùn, đo bụi lơ lửng, bụi hơi sơn….

Lập Báo Cáo Giám Sát Môi TrườngĐối tượng lập báo cáo giám sát môi trường

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần.

Mô tả công việc

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
- Đánh giá chất lượng môi trường.
- Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt
động của dự án.
- Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG


Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126 - 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.lapduan.com


Xem các chủ đề tương tự: