Quote Nguyên văn bởi TherTic Xem bài viết
128 da g?n 80 mb r?i , them n?a d? chit a . Ma cai nay tui th?y tren m?ng co cai t?a d? keu "th?p d?i danh khuc" thi post day ch? nghe r?i ,cao sieu qua khong linh h?i du?c , nghe nhu c?i luong ?y , m?t nghe khong bao gi? nghe l?i cai nay khong co l?i , ch? co nh?c thoi ___ XRumer 12.0.16 + SocPlugin: Most popular program for SMM
Hiểu được chết liền.