Không hiểu sao Ipad2 của em trước khi cài Blades thì ko sao? Giờ cài rồi các trò khác đều bị mất tiếng khi chơi, muốn có tiếng thì phải bật Ipod lên. Xóa cái Blades đi thì vẫn bị. Bật game lên là sound bị disable, ko còn thanh trượt nữa. Có bác nào biết cách sửa ko chỉ em với?

Xem các chủ đề tương tự: