chưa bao giờ nghĩ lealbreak lại nhẹ nhàng đến mức như vậy, thanks